Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Póki mego życia

PÓKI MEGO ŻYCIA
     C      E              a        F        C

1.Póki mego życia Panu śpiewać chcę,
                    d              G                C
Grać memu Bogu, póki życia starczy mi,
  C        E                  a         F      C
Niech miła Ci będzie, Panie, moja pieśń,
            d                G              C C7
Będę radował się w Panu, Bogu mym.

                     F||d||F||d     G      Ca||CC7||C||C
Ref. Błogosław duszo moja Pana, alleluja /4x

2.Bogu memu ufam, On prowadzi mnie,
Jak pasterz owce swoje, Pan Bóg wiedzie nas.
Głosić chcę o, Panie, Miłosierdzie Twe,
Niech wszystkie ludy ujrzą chwały Twej blask.

/Donna Brockway/