Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Przystrój Syjonie Świątynie

PRZYSTRÓJ SYJONIE ŚWIĄTYNIĘ nuty
d a G d
1. Przystrój Syjonie, świątynię.
g d a d
Jeżeli czekasz na Pana,
d a G d

Jasnością wiary natchniony
d G a
Otwórz tym dwojgu podwoje.
2. Przybądź, o starcze szczęśliwy,
Niech ziści się obietnica,
I głoś narodom z weselem:
Oto jest Światło dla pogan!
3. Wnoszą rodzice Chrystusa
I Ten, co sam jest świątynia,
W świątyni poddał się Prawu,
Chociaż sam mu nie podlega.
4. Panno ofiaruj swe Dziecię:
To Twój i Ojca Jedyny,
I On w ofierze nas złoży.
Stając się ceną zbawienia.
5. Pójdź, o królewska Dziewico,
I Syna z darem ofiaruj
Radością wszystkich napełnia
Ten, który wszystkich odkupi.
6. Chwała i cześć Tobie, Jezu,
Narodom dziś objawiony,
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Teraz i zawsze niech będzie. Amen. (sł.: LG; m.: E. Maier)