Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Psalm 108

PSALM 108

 D             fis           e       A
1.Gotowe jest serce moje, Boże,
D    fis           e     A
Zaśpiewam i zagram,
G              A
Zbudź się chwało moja,
                 D      h||A
Zbudź się harfo i cytro /2x

                   D
Ref. Chcę obudzić jutrzenkę,
            G                                A
Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie,
             D
Zagram Ci wśród narodów,
          G                           A
Bo Twoja łaskawość sięga aż do niebios,
                     G           A
A wierność Twoja po chmury,
                  D                   fis     h
Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
               G                         D
A Twoja chwała ponad całą ziemię.

2.Dziś pragnę pieśni tej słowem, Boże,
Uwielbiać Cię, cześć Ci nieść,
Obudź usta moje, niechaj głoszą Twą chwałę,
Rozlej dary swoje, bym mógł wciąż wielbić Cię.

/zesp. Ari El/