Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ptaszek

PTASZEKnuty

          E                              Fis
Ref. Śpiewaj tę pieśń, gdy w słońcu żyć chcesz,
    A                          E
Śpiewaj tę pieśń : "Alleluja" /2x

gis                cis                   A                      E
1.Na drzewie siedzi ptaszek i słucha wschodu słońca,
gis                 cis                    A                  E
Gdzieś tam w obłokach kończą się ludzkie marzenia.

2.Na ziemi siedzi człowiek, słucha wschodu słońca,
Gdzieś tam pod niebem zaczyna bić twe nowe serce.

/Witold Wolny/