Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Słowa, słowa Twych ust

SŁOWA, SŁOWA TWYCH UST
         G         C                G           a                  D7     G       D7
Ref. Słowa, słowa Twych ust są pokarmem dla duszy mej!

                G                   C              G
1. Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa
                   a                 D7    G
    – jest pokarmem dla duszy mej
    Słowo Pana, które trwa na wieki...
    Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu...
    Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe...

2. Słowo Pana to jest miecz Ducha...
    Słowo Pana jest żywe i skuteczne...
    Słowo Pana jest jak miecz obosieczny...
    Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę...

3. Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie...
    W twoich ustach, sercu abyś je wypełnił...
    Słowo Pana jest dla serca ukojeniem...
    Słowo Pana pokrzepia strudzonego...

4. Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie...
    Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia...
    Wypełnij na ziemi swoje Słowo...
    W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo!

/Marek Jaskuła/