Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

To Ty

TO TY nuty
  H    E cis7          fis7

1.To Ty czysty w miłości swej.
H7 fis7 H              A/E     E Gis4
To Ty      do mnie zniżyłeś się.
Gis cis cis/H              A7
To Ty            spłaciłeś winy me.
    E/H A4 H6 E E4 E
O, Jezu,     to Ty.

2.To Ty uciszasz serca ból;
To Ty wypełniasz pustkę mą;
To Ty uczysz jak święcie żyć.
O, Jezu, to Ty.

3.To Ty wiecznej miłości zdrój;
To Ty zmieniasz historii bieg;
To Ty dajesz nam życie swe.
O, Jezu, to Ty.

/Graham Kendrick, tłum. Anna Bałuczyńska/