Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Tylko w Twoim miłosierdziu

TYLKO W TWOIM MIŁOSIERDZIU
a D G a7 D/G
1.Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma./2x
e D a
Chcę wywyższać Boże mój i Królu
e a D
I błogosławić Imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
I na wieki wysławiał Twoje Imię.
2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
A wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
I zwiastuje Twe potężne czyny.
3. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
I rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
I głoszą wielkość Twoją.
4. Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci
I cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny,
Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
A Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
(sł. św. Teresa od Dzieciątka Jezus; m. Paweł Bębenek)