Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Wielbij Go duszo ma

WIELBIJ GO DUSZO MA

A
Niech wszystko to, co oddech ma – wielbi Go, wielbi Go!
A D2 A
1.Uwielbiać Go będę ze szczytów i z dolin.
E/A D2 A
Uwielbiać Go będę, gdy wierzę, gdy wątpię.
A D2 A
Uwielbiać Go będę, gdy wróg jest wokoło.
E/A D2 A
Uwielbienie jest morzem, w którym wróg tonie.
E D
Dopóki oddycham zawsze mam powód, by:
fis D A E fis D A E
Ref. Wielbić Go, duszo ma – wielbij Go, duszo ma.
2. Uwielbiać Go będę, czy to czuję, czy nie.
Uwielbiać Go będę, bo On Bogiem jest.
Uwielbienie jest bronią, to więcej niż dźwięk.
Uwielbienie ma moc mur Jerycha w pył zmieść,
dopóki oddycham zawsze mam powód, by
fis D A E fis D A E
Ref. Wielbić Go, duszo ma – wielbij Go, duszo ma.
fis D
Nie chcę już milczeć mój Bóg żywy jest,
A E fis D A E
muszę wyśpiewać Mu cześć: Wielbij Go, duszo ma!
A D
3. Będę Cię wielbić, bo Ty władzę masz,
fis D
Ty pokonałeś moc śmierci i zła
A D
Będę Cię wielbić ze wszystkich mych sił,
fis D
bo nie ma nikogo większego niż Ty!
A
Coda: Niech wszystko to, co oddech ma – wielbi Go, wielbi Go!
(Steven Furtick, Chandler Moore, Brandon Lake, Pat Barrett,
Cody Carnes & Chris Brown, tłum. Melania Król & Maja Nowotnik)

Oryginał: