Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zaśpiewać chcę

ZAŚPIEWAĆ CHCĘ
E                H                  cis              A    cis       H
Zaśpiewać chcę miłości pieśń memu Zbawcy, Jezusowi.
E              H                        cis               A      cis          H
Za dzieła Twe wychwalam Cię, Kochany Zbawco, drogi Jezu.
fis        cis             H                  E       fis     E               H
Raduję się, bo nazwałeś mnie swym, tylko z Tobą pragnę być,
                    E    H          A                       E H            A
W Twych ramionach się skryć, w Twych ramionach się skryć.
H                  E        gis    cis          A          H           E
Więc przytul mnie i ukryj mnie w Twych ramionach dziś.
/autor nieznany/