Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ześlij deszcz

ZEŚLIJ DESZCZ
d                               B       F                             C
Ześlij deszcz, ześlij deszcz, niech się otworzą niebiosa!
/Michael W. Smith/