Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ześlij deszcz, odnów oblicze tej ziemi

ZEŚLIJ DESZCZ

          e                   C      G                            D
Ześlij deszcz, ześlij deszcz, odnów oblicze tej ziemi.

(autor nieznany)