Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Z hymnu wiekuistego

Z "HYMNU WIEKUISTEGO"
1. Przyjdź miłości tchnienie, wlej w duszę płomienie.
Twej mocy promienie, niechaj strawią mnie.
2. Ogniu niepojęty, w płonące odmęty
Niech mi da Twój święty żar, zatopić się.
3. Ból zmienia się Chryste, w szczęście promieniste,
Gdy miłości czyste dary niosę Ci.
4. Ojczyzno wyśniona, słodyczy wcielona,
Tobą zachwycona dusza ciągle śni.
5. W Tobie utajona, radość nieskończona,
Miłości to Ty!
(sł. św. Teresa od Dzieciątka Jezus; m. P. Pałka)