Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Zasnął wieczór

ZASNĄŁ WIECZÓR
    e              A                            e

1.    Zasnął wieczór snem niespokojnym,
       C         D                        e
       Klucz obłoków niebem mknie,
     G                           a
       O takiej porze rozmyślać lubię sam,
    C                              H7
       Jak dokonało się zbawienie me.
       W zwykły dzień, taki jak wiele innych,
       Los wieczności ważył się,
       Gdy Chrystus Pan pod ciężarem krzyża szedł,
       Na miejsce, gdzie miał ponieść śmierć.
      e                   A                   e                 A
Ref. Czy musiał tak straszną śmiercią zginąć Pan,
      e              A         H7
       Aby zbawienie mi dać?
      e              A                 e                  A
       Czy ja naprawdę dla Niego więcej znaczę
        C     D                        e
       Niż życie, że za mnie zmarł?
2.Zbity, znieważony Pan Jezus,
Z trudem wszedł na wzgórza szczyt
I tam Go ludzie zwyczajni, tak jak my
Rozpięli bezlitośnie na drewniany krzyż.
Ręce przygwoździli do belki, aby zadać większy ból.
Pomiędzy niebem a ziemią skonał Pan,
W wielkich męczarniach nieba Król.
3.Zasnął wieczór snem niespokojnym,
Niebem mknie obłoków klucz.
Wiem, że mój Jezus tak bardzo kocha mnie,
Lecz w pełni nie zrozumiem tego tu.
Może kiedyś, gdy mnie zabierze,
Tam gdzie wieczne szczęście trwa,
Gdzie wybawieni przez wieczność całą wraz
Będziemy wdzięczni śpiewać psalm.