Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Czuwajcie i bądźcie gotowi

CZUWAJCIE I BĄDŹCIE GOTOWI

Ref. Czuwajcie i bądźcie gotowi na przyjście Pana.

1. Będą znaki na niebie i na ziemi
w dzień gniewu Boga zadrżą narody,
a święci cieszyć się będą.

2. Otwórzny serca na przyjście Pana:
Niech będą wolne od zła wszelkiego
I pełne Bożej radości.

(ks. R. M. Szulik)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »