Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Archanioł Boży Gabryjel

ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL [POBIERZ NUTY]

D G D
1. Archanioł Boży Gabryel,
G D a D
Posłan do Panny Maryjej
a D e D e
Z Majestatu Trójcy Świętej,
D h e D a
Tak sprawował poselstwo k'Niej:
D G a D
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
G e D e D
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

2. Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako panna wstrzemięźliwa,
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

3. Ale poseł z wysokości
Napełnion  Boskiej mądrości,
Rzekł jej: Nie bój się Maryja,
Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

4. Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego,
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony Bóstwa:
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego.     

5. A jakożby to mogłoby być,
Jęła Panna k'niemu mówić,
Ja nie chcę męża nigdy znać;
Jął jej Anioł tak powiadać:
Iż Duch święty z Swej miłości
Sprawi to w tobie w czystości.

6. Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,
Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa tego.

7. Rychlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej,
Ze krwie czystego serca jej,
Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

8. I toć wielka miłość była
Boga Ojca, Jego Syna,
Iż dla człowieka grzesznego
Z Majestatu najświętszego
Z miłości wiecznej przed wiekiem
Stał się Syn Boży człowiekiem.

9. O Aniele Gabryelu,
Najszlachetniejszy z tak wielu,
O pośle najznakomitszy,
Nie jest równy tobie inszy;
Z poselstwa, któreś sprawował,
Znać, iż cię Bóg umiłował.

10. Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś w tak wielkiej łasce Jego.
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,
Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali.                 

11. Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu
Dziękujmy dziś w pokorności
Za ten cud Jego miłości.

(sł. XVIII w., muz. trad.)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

siedlecki

Ks. Jan Siedlecki Śpiewnik kościelny (opracowanie 2 głosowe)Śpiewnik pieśni liturgicznych zawierający on ponad 606 nut do pieśni, śpiewów (antyfon, zawołań) zarówno tradycyjnych, zaczerpniętych ze skarbca religijnych śpiewów poprzednich wieków, jak i nowych. WYDANIE 2012 rok

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

niepojeta 2Opracowanie 4 głosowe D. Kusza OP w śpiewniku Niepojęta Trójco t.2. Śpiewnik ten zawiera aż 329 utworów: chorał gregoriański z tradycji dominikańskiej, jednogłosowe pieśni tradycyjne, kompozycje i opracowania wielogłosowe autorów, takich jak: Dawid Kusz OP, Paweł Bębenek, Urszula Rogala, Piotr Pałka, Jacek Sykulski, Marcin Pospieszalski.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

palka adwentP. Pałka Pieśni adwentowe, kolędy i pastorałki. Śpiewnik ten to starannie dobrany zbiór 22 utworów muzycznych opracowanych na czterogłosowy chór mieszany a cappella przez Piotra Pałkę. Z myślą o możliwości akompaniamentu w opracowaniu zamieszczono linię wyciągu fortepianowego poszczególnych utworów, zaś głosy chóralne zostały poprowadzone na osobnych pięcioliniach, co czyni całość czytelną i przejrzystą.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

exsultateExsultate Deo. Jest to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii...

ZAMÓW ŚPIEWNIK »

 

abba Śpiewnik ABBA-OJCZE wyd 2014 oprac. ks. Hieronim Chamski - format A5. Na 1000 stronach zamieszczono pieśni i piosenki religijne wraz z zapisem nutowym i funkcjami harmonicznymi. Śpiewnik jest chyba największym zbiorem pieśni i piosenek religijnych. Zawiera pieśni liturgiczne (w tym części stałe, litanie, melodie liturgii godzin) oraz piosenki do wykorzystania poza liturgią. Kolorowe krawędzie stron wyraźnie odznaczają poszczególne działy.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »