Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Aniele Boży, stróżu mój

ANIELE BOŻY, STRÓŻU MÓJ

F C g d
Aniele Boży, stróżu mój,
C F C g4 g
Ty zawsze przy mnie stój.
F C g d C
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
F C g B a
bądź mi zawsze ku pomocy,
d C B g C d
strzeż duszy i ciała mego
g d C F B C B F
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
(sł. trad.; muz. P. Bębenek)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Śpiewnik „Niepojęta Trójco” tom II zawiera 330 utworów. Analogicznie do pierwszego tomu są to kompozycje współczesne autorstwa Pawła Bębenka, Dawida Kusza, Piotra Pałki i innych kompozytorów, a także wczesna polifonia, chorał gregoriański i pieśni tradycyjne.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »