Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Marana Tha! Przybądź, Panie Jezu

MARANA THA! PRZYBĄDŹ PANIE JEZU

Ant. Marana tha! Przybądź, Panie Jezu.

1. Jam jest odrośl i potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.

2. Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" A kto słyszy niech powie: "Przyjdź!"

3. Kto odczuwa pragnienie niech przyjdzie, kto chce niech wody życia darmo zaczerpnie.

4. Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!