Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pieśń świąteczna o wierności Boga - niemaGOtu

Najnowsza piosenka zespołu niemaGotu

[1.] 
Niech uwierzy, kto posłucha:
co poczęła Panna z Ducha,
porodziła z ciała swego
Jezusa, Syna Bożego!

[2.] 
Słowo nam przez Boga dane
w żłobie leży dotrzymane,
pokłoń przeto się, Kościele,
przed Panem, co idzie w ciele.

[3.]
Wstańcie i wy, którzy śpicie –
wzeszło dziś nad wami Życie!
Co u Boga niestworzone,
dziś jako dziecię zrodzone!

[4.]
Światłem Ono, co oświeca pogan;
krzykiem, co zwiastuje Boga,
gdy z miłości do człowieka
w proch ziemi się przyobleka!

[5.]
On mieszkańcom kraju mroków
łaskę niesie swą i pokój,
kiedy ogień Weń wcielony
zapłonie wywyższony!

[6.]
Oczom wierzcie, niewidomi;
świata krańcom głoście, chromi;
wykrzykujcie niegdyś niemi:
Syn Boży synem jest Ziemi!

Gloria! Gloria in excelsis Deo! [x 6]