Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Słuchaj Izraelu moich słów

SŁUCHAJ IZRAELU MOICH SŁÓW

   d
Słuchaj, Izraelu, słuchaj moich słów,
   d                    g                    d
Słuchaj, Izraelu, co zamierza Bóg.
    g              C        F               d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
   g                    C                  F                       A
Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus Król,
   g               C        F               d
Z Maryi Dziewicy narodzi się Syn,
  g                      C      d
Zbawca świata, Odkupiciel.

Słuchaj Izraelu, słuchaj moich słów
Z niewoli egipskiej prowadzi cię Bóg
W ten nieznany jeszcze choć szczęśliwy kraj
W swoim prawie, w swoim trudzie Izraelu trwaj

Nad brzegi Jordanu przybył wielki lud
Przyjąć chrzest proroka, słuchać Jego słów
Jam niegodny sługa, po mnie przyjdzie On
Zbawca świata, Odkupiciel, Jezus Chrystus Król

(autor nieznany)