Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Skosztujcie i zobaczcie

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE nuty
g c d g H F

Ref. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan.
d g Es F
Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności.
B g B F
Niech z ust moich chwała Jego nieustannie płynie.
2. W Panu cała chluba moja, cieszcie się pokorni,
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy Imię Jego.
3. Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać,
I ze wszelkiej trwogi mojej raczył mnie wyzwolić.
4. Skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry,
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony.
5. Z czcią i lękiem służcie Panu, Święty Ludu Boży,
Bo nie znają niedostatku ludzie bogobojni.
(Ps 34 (33); sł. tłum. i m. ks. S. Ziemiański)