Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Śpiewaj alleluja Panu

ŚPIEWAJ ALLELUJA PANU
h                fis        h                      fis
Śpiewaj alleluja Panu! (Śpiewaj alleluja Panu!)
h                 A       D                  Fis
Śpiewaj alleluja Panu! (Śpiewaj Panu!)
h                fis     G               D      h                fis        h
Śpiewaj alleluja, śpiewaj alleluja! Śpiewaj alleluja Panu!