Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Słuchajmy Pana

SŁUCHAJMY PANA nuty
Ref. Słowem, Panie, Twym chcemy żyć
i jak chlebem posilać się.
Ono daje moc, byśmy przez życie szli,
odnaleźli Ojcowski Dom.
Słowo Twe napełnia serca,
miłość Ojca już przemienia nas.
Świętości jest drogowskazem.
Słuchać chcemy Go, by wzrastać w Nim.

1. Zamieszkałem pośród was.
Za Twoim światłem chcemy iść.
Nawrócenia nadszedł czas.
Niech owoc życia rośnie w nas.
Duchem, życiem Słowa Me.
Napełnij Twoim Duchem nas.
Ja uzdrawiam, wskrzeszam was.
Droga – Prawda – Życie Ty!

2. Skarb mądrości daję wam.
Dziś rozważamy Słowa Twe.
I świadectwo prawdzie dam.
Tą prawdą zwyciężymy zło.
Kto uwierzy, szczęście ma.
Niech się pomnaża Słowa plon.
Nie przeminą Słowa Me.
Droga – Prawda – Życie Ty!

3. Ducha dam, niech mówi w was.
Świadectwo Twe niesiemy w świat.
Czyńcie uczniów Słowem Mym.
Niesiemy Ewangelię im.
Daję w wasze usta miecz.
Zwalczamy nim pokusę, grzech.
Słuchajcie, by wiecznie żyć.
Droga – Prawda – Życie Ty!

4. W Tobie życie jest!
W Tobie światło jest!
Światłość Twa w ciemności świeci.
Tyś Zwycięzcą jest!
(ks. Grzegorz Strządała)