Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Ty wciąż przychodzisz

TY WCIĄŻ PRZYCHODZISZ nuty 

C G d a
1.Ty wciąż przychodzisz na ziemię, Panie,
F C d G
Jesteś początkiem, drzewa korzeniem,
C G d a
Ziarno ukryte w ziemi powszedniej
F C d G
Czeka, aż przyjdzie czas odpowiedni.
d a F C
Gdy głos proroka ogniem zapłonie,
G a F G C d G7 || G
Słowo odwieczne Ciałem się stanie. Przybądź, o Panie!

2. Ty wciąż przychodzisz, niesiesz zbawienie.
Niech zajaśnieje znak Twego tchnienia,
Niech się wypełnią Twe obietnice.
Wyryj nam w sercach Swoje oblicze,
Ulecz urazy, obwiąż zranienia.
Niech się obawa w ufność zamieni.
Przybądź, o Panie!

3. Ty wciąż przychodzisz, Boże dobroci.
Dziś z sobą samym przyjdź nas pogodzić.
Utwierdź przymierze swoją potęgą -
Człowiek spotkany niech znakiem będzie.
A gdy przybędziesz w Słowie zagościć,
Zaszczep w nas odrośl wiecznej miłości.
Przybądź, o Panie!

4. Ty wciąż przychodzisz cicho i w glorii.
Oświeć swym światłem kroki historii,
Drogi rozjaśnij, które czekają.
W marszu niech w tyle nikt nie zostaje,
Niechaj za niebem każdy zatęskni,
W Tobie śpiewając prawdę o szczęściu.
Przybądź, o Panie!

(sł. Anna Maria Galliano; m. Daniele Semprini; tł. Piotr Roman Gryziec OFMConv.)