Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Tyś Bogiem Abrahama

TYŚ BOGIEM ABRAHAMA
A                     E4        D             A

Tyś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba
A                      E7     D               A
Czynisz wielkie dzieła poprzez pokolenia.
D       E            fis      D           E         A
Od wieków na wieki, wierny prawdziwy Bóg.
               A  E     D                   A              E      D
Tyś jest Bogiem mym, chcę wyśpiewać ci miłości hymn.
           A          E                      fis      D
Pełen mocy i chwały w każdym dziele swym,
               A E     A
Tyś jest Bogiem mym. /2x