Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Po górach, dolinach

PO GÓRACH, DOLINACH

1. Po górach, dolinach rozlega się dzwon,
Anielskie witanie ludziom głosi on:

Ref. Ave, ave, ave Maryja.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

3. Bernardka dziewczynka szła po drzewo w las,
Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas.

4. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej,
„Zdrowaś bądź Panienko łaski na nas złej”.

5. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:
„Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”.

6. Klęczącej Bernardce rzekła Pani ta:
„Poczęciem Niepokalanym jestem ja”.

7. O gwiazdo najświętsza, wiedź nas w niebios kraj,
Gdzie wieczną szczęśliwość, o Boże nam daj.

---------------------

OPRACOWANIE NA CHÓR W ŚPIEWNIKU:

PiesniChwaly2

WIĘCEJ »