Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

O Matko Miłościwa

O MATKO MIŁOŚCIWA nuty

1.O Matko miłościwa, Panno litościwa,
Panno urodziwa, Maryja! Módl się za nami.
2. Tyś świata podziwienie, grzesznych wybawienie,
Smutnych pocieszenie, Maryja, módl się za nami.
3. Nie masz po Bogu w niebie, pewniejszej, krom Ciebie,
Nadziei w potrzebie, Maryja, módl się za nami.
4. Przybądź nam, gdy pomrzemy, a na sąd staniemy,
Łaski Twej pragniemy, Maryja, módl się za nami.
5. Zjednaj nam zlitowanie, z Tobą królowanie,
Dajże nam to, Panie, Maryja, módl się za nami.(sł.: XVII w.; m.: XVI w.)