Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Matki człowieczej lament

MATKI CZŁOWIECZEJ LAMENT nuty
h E Cis Fis
1. Kiedy mi Cię, Synku, zwiastowali,
h D E Fis
To myślałam: Niebo mi otwarli,
h fis G D
Że to nie udręka, być matką człowieka,
e Fis h C Fis h
Synku, Synku.
A E H7 E
Kiedy mi się objawili w złocie,
h fis Cis7 Fis
Nie myślałam, że mi wydrze kto Cię,
h fis G D
Że na ludzką mękę będziesz mi człowiekiem,
e Fis h C Fis h
Synku, Synku.
2. Kiedym w sobie tę nosiła jasność,
Anim czuła, że na krzywdę własną,
Że tak cierpieć musi, kto wszedł między ludzi,
Synku, Synku.
Kiedym na świat wydawała brzemię,
Nie wiedziałam, że uchodzisz ze mnie
Na Twoją niedolę, na matczyną boleść,
Synku, Synku.
3. I poznałam w Tobie umieranie,
I poznałam, żeś Ty krzyżem dla mnie,
Że okrutną rzeczą być matką człowieczą,
Synku, Synku.
Kiedy mi Cię, Synku, zwiastowali,
Nie wiedziałam, że mi Cię wydarli,
Że oblekasz ciało, aby tak się stało,
Synku, Synku. (m. Edward Pałłasz, sł. Joanna Kulmowa)