Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Litania do Matki Boga i ludzi

LITANIA DO MATKI BOGA I LUDZI nuty
e a D e

Ref. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź,
e G D C H7 e D e
Na drogach nam nadzieją świeć, z Synem Twym z nami idź.
G e C D e
1.Z wszystkich niewiast wybrana, przyjdź i drogę wskaż.
G e a H7
Córo ludu Bożego, do Syna Twego nas prowadź,
e a C H7 e D
Służebnico pokorna, pokój światu daj.
2.Królowo ognisk rodzinnych ...
Dziewico wzorze prostoty ...
Oblubienico cieśli ...
3.Królowo narodu naszego ...
Uciśnionych nadziejo ...
Światło łaknących prawdy ...
4.Pociecho ludu biednego ...
Pani wszelkiej radości ...
Matko tkliwego serca ...
5.Dziewico, Matko Chrystusa ...
Dziewico, Matko Kościoła ...
Dziewico, Matko ludzi ...
6.Matko przez Syna nam dana ...
Matko, która nas słuchasz ...
Ty nas zawsze rozumiesz ...
7.Dziewico z nami idąca ...
Historii świata promieniu ...
Pośredniczko najlepsza ...
8.Matko ludzi bezdomnych ...
Matko prześladowanych ...
Matko ludzi wzgardzonych ...
9.Matko ludzi cierpiących ...
Matko z sercem przeszytym ...
U stóp krzyża stojąca ...
10.Matko płacząca nad nami ...
Matko przed karą chroniąca ...
Matko nas przyjmująca ... (M. Debaisieuix, tł. ks. S. Ziemiański)