Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Uwielbia dusz moja (Magnificat)

MAGNIFICAT
D h G A

Ref. Uwielbia dusza moja Pana, Zbawcę mego,
D h G A
Raduje się me serce w Bogu, Zbawcy mym./2x
D h G A
1.Bo odtąd narody będą mnie błogosławić
D h G A
I wszystkie ludy będą mnie uwielbiać,
G A D fis7 h
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący,
G A G D
A Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia.
2.On strąca mocarzy, pokornym stawia trony,
Bogatych oddalił, a głodnych poszukuje,
Obiecał potomstwo, Abraham się raduje,
Uwielbiać Pana od zaraz zaczął też. (Marcin Łęczycki)