Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Matko fatimska

MATKO FATIMSKA nuty
Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,
Dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
Że swą troską ogarniasz cały świat
I wypraszasz nam miłosierdzie.
1.Dopomóż nam nawrócić się do głębi,
Zobaczyć grzech, największą biedę świata,
Z każdego miejsca jak syn marnotrawny
Do Boga Ojca zawsze ufnie wracać.
2. Dopomóż nam prawdziwie pokutować,
Ukochać Krzyż - codzienną naszą drogę.
Dziękować wciąż za miłość Zbawiciela,
Za wszystkie winy Męką odkupione.
3. Dopomóż nam ukochać Twój Różaniec,
Otoczyć nim dokładnie kulę ziemską,
W modlitwie ufnej nigdy nie ustawać
I wiernie czekać na Twoje zwycięstwo.
4. Dopomóż nam trwać zawsze przy Kościele
I czuwać wciąż w modlitwie z Ojcem Świętym,
Aby nadeszła wiosna chrześcijaństwa
I ogarnęła wszystkie kontynenty.