Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Maryjo, śliczna Pani

MARYJO, ŚLICZNA PANI nuty
A cis

1. Maryjo, śliczna Pani,
D E A
Matko Boga i ludzi na ziemi,
h E A Fis
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
h D E E7
Która wiedzie nas do Boga w Jego raj.
A D A
Ref. Maryja, ave Maryja,
A7 Fis
U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
D E A Fis
By świat lepszy był, by w miłości żył.
D E A
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy,
W sercach ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach.
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.