Śpiewnik alfabetyczny

A  B  C  D  E-F  G  H  I  J  K  L-Ł  M  N  O  P  R  S  T  U-V  W-Y  Z | Kolędy | Maryjne | Taize |
Adwent  |  Wielki Post  |  Wielkanoc  | Duch Święty

Pamiątkę dnia świątecznego

PAMIĄTKĘ DNIA ŚWIĄTECZNEGO

A fis h D A
1. Pamiątkę dnia świątecznego
E fis h D Cis
zesłania Ducha Świętego
A D E fis D E
dziś z Kościołem obchodzimy,
A D E fis D E
dawcę darów pieśnią czcimy.
A D E A H E7 A
Alleluja, alleluja.

2. Gdy apostołowie mili
w tym dniu razem się modlili,
nad nimi się płomieniste
jawią języki ogniste.
Alleluja, alleluja.

3. Boskim ogniem zapaleni,
Duchem Świętym napełnieni,
śmiało wśród tłumu wielkiego
głoszą Ukrzyżowanego.
Alleluja, alleluja.

4. O, Dawco Ducha Świętego,
daj i nam dziś Gościa tego,
by litując się nad nami,
ubogacił nas darami.
Alleluja, alleluja.

5. Przybądź do nas, Duchu Święty,
będziesz radośnie przyjęty;
dasz nam żyć w wierze, w miłości
i róść w Twej sprawiedliwości.
Alleluja, alleluja.

6. Duchu Święty, cześć Ci dajem,
z Ojcem, Synem wraz wyznajem;
trzem Osobom niechaj będzie
równa chwała zawsze, wszędzie!
Alleluja, alleluja.
(sł. i muz. trad.)


ŚPIEWNIKI, w których można znaleźć nuty do tej pieśni:

Exsultate Deo to uznany i znakomity śpiewnik w opracowaniu Gizeli Marii Skop. Uwzględnia on najnowsze wskazania dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat liturgii. Organiści, muzycy kościelni i wszyscy, dla których ważna jest troska o piękno liturgii, znajdą w nim szeroki wybór melodii części stałych Mszy Świętej, psalmów, pieśni na poszczególne okresy roku liturgicznego oraz hymny i pieśni okolicznościowe.

ZAMÓW ŚPIEWNIK »